Sho November 20, 2018

[VIA FN:/YOUTUBE.KOM]

Den Fn sörjer bortgången av den tidigare Generalsekreterare Kofi Annan, som avled lugnt efter en kort tids sjukdom, på lördag, 18 augusti 2018. Den berömda Ghananska diplomat var 80 år gammal.

Annan var sjunde människa att ta rodret för den globala organisationen och den första Generalsekreteraren att träda fram ur leden av sin personal.

Den nuvarande FN-chefen Antonio Guterres hyllade honom som “en ledande kraft för det goda” och en “stolt son av Afrika som blev en global förkämpe för fred och hela mänskligheten.”

“Som så många, jag var stolt över att kalla Kofi Annan en god vän och mentor. Jag var mycket hedrad av hans förtroende i val av mig att tjänstgöra som FN: s högkommissarie för Flyktingar under hans ledarskap. Han stannade någon jag alltid kan vända sig till för råd och visdom — och jag vet att jag inte var ensam,” Guterres sade i ett uttalande.

“Han gav människor överallt med utrymme för dialog, en plats för problemlösning och en väg till en bättre värld. I dessa turbulenta och försöker gånger, han slutade aldrig att arbeta för att ge liv till de värden som i Förenta Nationernas Stadga. Hans arv kommer att förbli en sann inspiration för oss alla.”

Kofi Annan var född i Kumasi, Ghana, den 8 April 1938.

Han tjänstgjorde som FN: s Generalsekreterare för två på varandra följande fem år i taget, med början i januari 1997.

Annan, gick med i FN-systemet i 1962 som ett administrativt och budget officer med världshälsoorganisationen (WHO) i Geneve, stigande för att hålla en högre nivå inlägg i områden som budget och ekonomi, och fredsbevarande.

Som Guterres konstaterade: “På många sätt, Kofi Annan var Förenta Nationerna. Han steg i graderna för att leda organisationen in i det nya årtusendet med makalös värdighet och beslutsamhet.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*